проф. Б. Минчев ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психология (Обща и възрастова психология) - (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем. ИИ,I курс,I сем.
проф. Б. Минчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обща и училищна психодиагностика (Лекции) - 15ч. лекции всяка 2-4седм.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. Б. Минчев
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обща психология (15ч. лекции II-IV седм. от 13-15ч.)
Музика,I курс,I сем.
проф. Б. Минчев
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обща психология (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. Б. Минчев
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Възрастова психология (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. Б. Минчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION