гл.ас.д-р К. Щерева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
1гр.Езикови нарушения на развитието (Пр. упр.) от 7,30 ч.
Логопедия,III курс,V сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Основа на научно-изследователската работа (Лекция) - през седмица
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 512
 
 
 
Професионална етика и профил на логопеда(Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 

2 гр. Говорно-комуникативни техники и практики(пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
1 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
1гр./2гр. Професионална етика и профил на логопеда (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Нарушения на гласа (Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 512

1 гр. Говорно-комуникативни техники и практики (пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
2 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
2 гр. Езикови нарушения на развитието (Пр.упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

1/2гр. Езикови нарушения на развитието (сем. упр.) - 1 гр. I-III и 2 гр. II-IV седм.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 304
Логопедия,III курс,V сем.
1/2 гр. Комуникативни нарушения при психични заболявания (сем.упр.) - 2 гр. I-III седм. и 1 гр. II-IV седм.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Основи на логопедията (сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION