проф. д-р Б. Вълева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

ХП-2, гр. Б (пр.упр)
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
ИИ,I курс,I сем.
ХП-1 гр.А (Пр. упр.)
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
Рисуване и композиция(Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 607
 
 
 
 
 
 
ХП-1 - Лекции
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 

ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-1 гр. Б (Пр. упр.)
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
ХП-1 гр. А (Практ. упр.)
ИИ,II курс,III сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606

Рисуване и композиция 1 ч. - упр., гр. А
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
Рисуване и композиция 1 ч. - упр., гр. Б
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 

ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-1 гр.А (Пр. упр.)
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ХП- 1, (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХП-1, гр. А (пр.упр.)
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION