бл.2/МКЦ ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увод в студийните технологии (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Методика на обучението по музика в предучилищна възраст (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
Дидактика на музиката (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Дидактика на музиката (Лекции)
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в специалността (Лекции) - през седмица
Музика,I курс,I сем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Методика на обучението по музика в V-XII клас (Лекции)
Музика,IV курс,VII сем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Увод в специалността (Лекции) - през седмица
ММТТ,Iкурс,Iсем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION