Зала 607 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Рисуване и композиция(Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 607
 
 
 
 
 
 
Фотография 1 част (лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
д-р Иван Кюранов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
ИСИИ 1 част (Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
 
 
 
Фотография 1 част, гр. А(упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
д-р Иван Кюранов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
ИССИ 1 ч. (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
 
 
 
Фотография 1 част, гр. Б (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
д-р Иван Кюранов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 

ИССИ 1 ч.-упр. I-III седмица от 12-14 ч.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 607
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
ТХО 1 ч. -упр. II-IV седмица от 12-14 ч.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 

ИИ,I курс,I сем.
Зала 607 ИССИ 1 ч.-упр. I-III седмица от 13-15 ч.
докт. Юлия Лазаркова
ТХО 1 ч. -упр. II-IV седмица от 13-15 ч.
д-р Венцислава Стоянова
Обща психология (15ч. лекции II-IV седм. от 13-15ч.)
Музика,I курс,I сем.
проф. Б. Минчев
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИСИИ (Лекции) - през седмица
ИИ,II курс,III сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Концептуални форми 1 част (Лекции)
ИИ,I курс,I сем. Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 607
 
 
 
История на изкуството II част (Лекции) - ФНПП/Зала 607
Музика,IV курс,VII сем.
д-р Христо Карагьозов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Перспектива (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
Л. Бабев
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION