Зала 606 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

ХП-2, гр. Б (пр.упр)
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
ИИ,I курс,I сем.
ХП-1 гр.А (Пр. упр.)
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХП-1 - Лекции
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-1 гр. Б (Пр. упр.)
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
ХП-1 гр. А (Практ. упр.)
ИИ,II курс,III сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606

Рисуване и композиция 1 ч. - упр., гр. А
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
Рисуване и композиция 1 ч. - упр., гр. Б
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605

Педагогическа специализация - Среден курс 1ч.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
ИИ,III курс,V сем.
Педагогическа специализация - Извънкласни форми 1ч.
гл. ас. П. Иванова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 

ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-1 гр.А (Пр. упр.)
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

ИССИ 1 ч.-упр. I-III седмица от 12-14 ч.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 607
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
ТХО 1 ч. -упр. II-IV седмица от 12-14 ч.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ХП- 1, (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИСИИ (Сем.упр.) - през седмица
ИИ,II курс,III сем.
Зала 606
докт. Юлия Лазаркова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION