Зала 604 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Концептуални форми 1ч. гр.А (Пр.упр)
ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Концептуални форми 1ч. гр. Б (Пр.упр)
ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Концептуални форми 1 част, гр. Б (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 604
Софт. за гр. дизайн гр.А (Пр.упр.)
ИИ,I курс,I сем.
Я. Грънчаров
Зала 604
Софтуер за графичен дизайн 1 част, гр. А (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн 1 част гр. Б (упр.)
ИИ,I курс,I сем.
Я. Грънчаров
Зала 604
Софтуер за графичен здизайн 1 част, гр. Б (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн 1 част гр. В (упр.)
ИИ,I курс,I сем.
Я. Грънчаров
Зала 604
Софтуер за графичен здизайн 1 част, гр. В (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION