Зала 601 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Методи на социалната работа (Лекции) - 8.30 - 11.00 ч.
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дидактика на българския език и литература Iчаст (Лекции) - от 9.30ч.
ПНУП,III курс,V сем.
доц. Т. Борисова
Зала 601
Образование по правата на човека и на детето (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 601
ТХО 1 част (Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Социално-педагогическа работа в училище(Лекции)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дидактика на българския език и литература I част (Лекции)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
доц. Т. Борисова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Основи на социална педагогика (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р Н. Петрова доц. д-р М. Пиронкова
Зала 601
Гражданско образование (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 601
 
 
 
Обща и училищна психодиагностика (Лекции) - 15ч. лекции всяка 2-4седм.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. Б. Минчев
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Основи на началната училищна педагогика (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. Т. Борисова
Зала 601
Обща педагогика (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 601
Гражданско образование (Сем. упр.) 1гр. - 1-3 седм.; 2гр. - 2-4 седм.
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 601
 
 
 
Обща психология (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. Б. Минчев
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Театрално изкуство и техника на говора (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
1/2 гр. Психиатрия (сем.упр.) - в Нац. център по обществено здраве и анализи
Логопедия,II курс,III сем.
д-р Румяна Динолова-Ходжаджикова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION