Зала 512 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
1гр. История на педагогиката и бълг.образование (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 512
Основа на научно-изследователската работа (Лекция) - през седмица
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 512
Говорно-комуникативни техники и практики (Лекции) - през седмица
Логопедия,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 512
Дидактика на техниката и технологиите (Лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. Л. Витанов
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 512
Модели и механизми на взаимод. "дете-масова комуник." (Лекции)
ПМХК,II курс,III сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 512
Литература за деца (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 512
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на ранното детство (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 512
Нарушения на гласа (Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на преподаване на хандбал (Лекции) - през седмица
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р И. Пелтекова
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД-Етнопедагогика
Соц. п-ка,II курс,III сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 512
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
ФВС,I курс,I сем.
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Предучилищна педагогика (Лекции)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
ИД- Феноменът "Агресия" в детството(Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 512
 
 
 
Предучилищна педагогика (Лекции)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION