Зала 506 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1гр./2 гр./3 гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
Педагогически технологии на игрово взаимодействие (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. В. Гюрова
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Изследване на детската аудитория и публика (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
Зала 506
докт. Десислава Начева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Формиране на умения за използване на невербални знаци и символи /Макатон, РЕГС и Тич/ (пр.упр.)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 506
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 

1гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.)
ас. д-р Цв. Николов
Зала 415
НУПЧЕ,I курс,I сем.
2гр. Театрално изкуство и техника на говора (Сем. упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен български език (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
Английски език
МПХК,I курс,I сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД-Стратегии за формиращо оценяване (Лекции) - от 14-16ч.
ПНУП,III курс,V сем. НУПЧЕ,III курс,V сем. ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 506
Педагогическа психология (Лекции)
ПМХК,III курс,V сем. Музика,II курс,III сем.
доц. д-р Т. Стоева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен български език (Сем. упр.)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 506

2 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 500
ПНУП,IV курс,VII сем.
1 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506

2гр. Българска литература за деца (Сем. упр.)
ас. Др. Панова
Зала 307
НУПЧЕ,I курс,I сем.
1гр. Театрално изкуство и техника на говора (Сем. упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
ИД-Алтернативни терапии при деца със СОП
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION