Зала 500 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. Приложни техники за детско творчество - игрово-образователни (пр.упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 500

1 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
ПНУП,II курс,III сем.
2гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1гр. Английски език
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Хр. Белева
Зала 500
ИД-Работа по проекти
ПМХК,IV курс,VII сем.
Зала 500
доц. д-р Д. Данов
Български език и стилистика (Сем. упр.) - през седмица
МПХК,I курс,I сем.
ас. Катерина Войнова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 

2 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
ПНУП,II курс,III сем.
1гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сценично поведение (Лекции)
Музика,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 500
Методика на обуч. по физич. възп. на учениците I-IVкл.(Сем.+пр)
ФВС,III курс,V сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Сценично поведение (Сем. упр.)
Музика,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
2гр. Английски език
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Хр. Белева
Зала 500
 
 
 
Английски език
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. Хр. Белева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 

2 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 500
ПНУП,IV курс,VII сем.
1 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION