Зала 416 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Педагогика на конструктивно-техническите битови дейности (Лекции)
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р М. Баева
Зала 416
 
 
 
 
 
 
1г./2гр.Комуникативни нарушения при психични заболяв. (Пр.упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 416
1гр./2гр. Възрастова психология (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
2гр. Обща и училищна психодиагностика (Сем. и пр.упр.)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
Психология на изкуството (15 ч. лекции) - блоково на 3.11.2017 г. от 9-17 ч. и на 10.11.2017 г. от 9-16 ч.
ИИ,II курс,III сем.
проф. д-р Людмил Георгиев
Зала 416
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
1 гр. Английски език
НУПЧЕ,II курс,III сем.
преп. Ванина Петрова
Зала 416
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Обща, педагогическа и специална психология (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр. Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности (Сем. и пр. упр.)
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 416
ИД-Физическо възпитание за деца със специални образователни потребности
ФВС,IV курс,VII сем.
Зала 416
проф. д-р Кр. Каваклова

1/2гр. ДБЕЛ (Сем. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
ПНУП,III курс,V сем.
2/1гр. ДМ (Сем. упр.)
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
ИД-Творческа работа над текстови задачи по математика в I-IV кл.
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
1гр.Методи на социалната работа (сем. и пр.упр.)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
докт. Михаела-Мирям Василева
Зала 416

1гр. ДЧП (Сем. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
НУПЧЕ,III курс,V сем.
1/2гр. ДМ (Сем.упр.)
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
ИД-Позитивни подходи и физическа намеса при работа с деца
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев ас. д-р Цв. Николов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
2гр.Методи на социалната работа (Сем. и практ. упр.)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
докт. Михаела-Мирям Василева
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION