Зала 415 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 

1/2гр. ДЧП (Практ. упр.)
доц. д-р А. Георгиева
НУПЧЕ,III курс,V сем.
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" (сем.+пр.упр.)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 415
Разработване и реализ. на педаг. проекти (2ч. лекции и 1ч. упр)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1 гр. ДРП IIчаст(Сем. упр.)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 415

1/2гр. ДБЕЛ (Практ. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
ФНПП/базово училище Зала 414
НУПЧЕ,III курс,V сем.
2/1гр. ПУДМ (Практ. упр.)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
2 гр. ДРП IIчаст (Сем. упр.)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Лечебен масаж (Лекция) - I-III седм.
Логопедия,IV курс,VII сем.
проф. Ем. Маринов
Зала 415
Комуникативни нарушения при зрителна недостатъчност и множество увреждания (Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
проф. М. Цветкова
Зала 415

1гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.)
ас. д-р Цв. Николов
Зала 415
НУПЧЕ,I курс,I сем.
2гр. Театрално изкуство и техника на говора (Сем. упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

2гр. Английски език
НУПЧЕ,II курс,III сем.
преп. Ванина Петрова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
2гр. Английски език
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 415
Обща педагогика (Лекция)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION