Зала 414 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 

2/1гр. ДМ (Практ. упр.)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
1/2гр. ПУДБЕЛ (Практ. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414 ФНПП/базово училище

1/2гр. Практ. упр. по ДБЕЛ
ас. Далия Ал-Халил
ФНПП/базово училище Зала 414
НУПЧЕ,III курс,V сем.
2/1гр. ДМ (Практ. упр. в училище)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
ИД - Жестова реч
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
докт. Силвана Павлова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
2гр. ДИИ (Сем. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - сем.упр.
ФВС,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 414

1/2гр. ДБЕЛ (Практ. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
ФНПП/базово училище Зала 414
ПНУП,III курс,V сем.
2/1гр. ПУДМ (Практ. упр.)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 308

1/2гр. ДБЕЛ (Практ. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
ФНПП/базово училище Зала 414
НУПЧЕ,III курс,V сем.
2/1гр. ПУДМ (Практ. упр.)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1гр. ДИИ (Сем. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 414
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - Лекции
ПУПЧЕ,I курс,I сем. ФВС,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1/2гр. ДБЕЛ (Сем. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
ПНУП,III курс,V сем.
2/1гр. ДМ (Сем. упр.)
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
1/2гр. ДБЕЛ (Сем. упр.)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
2 гр. Езикови нарушения на развитието (Пр.упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 414
ИД-Компетенции за социални услуги
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
1гр. ДЧП (Сем. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414

1гр. ДЧП (Сем. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
НУПЧЕ,III курс,V сем.
1/2гр. ДМ (Сем.упр.)
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Нарушения на ученето (Лекция)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 414
Въвеждане в специалността (Лекции) - през седмица (II-IV седм.)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
2гр. ДЧП (Сем. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
2гр. Дидактика на четене и писане (Сем. упр.)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
1/2 гр. Нарушения на ученето (пр.упр.) - 1 гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм.
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION