Зала 413 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Педагогика на деца с невросоматични заболявания (сем.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2гр. Основи на научно-изследователската работа (пр.упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Методика на обучението по математ. в НУВ (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. дпн М. Замфиров
Зала 413
Спортна психология (15 часа лекции и 15 часа сем. упр.)
ФВС,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 413
1гр./2гр. Професионална етика и профил на логопеда (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Спортна медицина и хигиена (Лекции)
ФВС,III курс,V сем.
доц. д-р П. Ангелова доц. д-р Колечека Шопова
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1 гр. Приложни техники за творчество в детската градина - подготовка за четене и писане - пр.упр.
ПНУП,II курс,III сем.
Зала 413
х. пр. д-р Д. Андонова
1гр. Основи на научно-изследователската работа (пр.упр)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 413

2/1гр. Дидактика на родинознанието и природознанието Iчаст (Практ. упр.)
ас. Л. Зафирова
Зала 413
ПНУП,III курс,V сем.
1/2гр. Приложни техники за творчество в ДГ-конструктивни (Пр. упр.)
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Спортна медицина и хигиена (Сем.упр.)
ФВС,III курс,V сем.
доц. д-р П. Ангелова доц. д-р Колечека Шопова
Зала 413
2 гр. Приложни техники за творчество в детската градина - подготовка за четене и писане - пр.упр.
ПНУП,II курс,III сем.
Зала 413
х. пр. д-р Д. Андонова
2 гр. Дидактика на ФВС (Сем. и пр.упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Г. Минковска
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 

3 гр. СБЕ
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 413
ПНУП,I курс,I сем.
2гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
Философия (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
проф. дфн Пл. Макариев
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
1гр./2гр. Придобити езикови нарушения (Практ. упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 413
ИД - Основи на специалната педагогика (пр.упр.) - през седмица *Лекциите ще се проведат блоково
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. М. Цветкова ас. Маргарита Томова
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 

1 гр. СБЕ
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 413
ПНУП,I курс,I сем.
3 гр. ПУП
ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION