Зала 400 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Теория и методика на соц.-педаг. консулт. и съветване (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 400
Философия (Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
проф. В. Динев
Зала 400
Методика на обучението по физич. възп. на ученици IX-XIIкл. (Л)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Сравнително образование (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Соц. раб. с възр. и хора с увреждания(Сем.упр.)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
д-р Хр. Христова
Зала 400
Методика на обуч. по физич. възп. на учен. IX-XIIкл.(Сем. и пр)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 400
Дидактика на математиката I част (Лекции)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Педагогика свободното време (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 400
Соц. работа с възрастни и хора с увреждания (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
д-р Хр. Христова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнително образование (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 400
Теоретични основи на възпитанието (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 400
Дидактика на математиката I част (Лекции)
ПНУП,III курс,V сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Дидактика на физическото възпитание и спорта(лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Предучилищна педагогика и социална интеграция (Лекции и упр.)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р М. Баева
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Хигиена и здравно възпитание (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Иса Хаджиали
Зала 400
3 гр. История на педагогиката и бълг. образование
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Социална психология (Сем. упр.) 1гр. 1-3 седм., 2гр. 2-4 седм.
Соц. п-ка,II курс,III сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION