Зала 323 А ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
ГДВК I-IIIседм. (15ч. лекции) от 8.30ч.
ИИ,III курс,V сем.
проф. Б. Филчев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
2гр. ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГДВК гр. А и гр.Б (Пр. упр.)
ИИ,III курс,V сем.
Я. Грънчаров
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (сем.+пр.упр.) от 11.30 до 13.00 ч.
Музика,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
Мултимедия (Лекции и практ. упр.)
ПМХК,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Графичен дизайн (Практ. упр.)
ПМХК,II курс,III сем.
Л. Дворянова
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Компютърни технологии за зрително затруднени (пр.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
Медиазнание (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Музикална и компютърна грамотност (Лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
доц. д-р Адр. Георгиев ас. Г. Георгиев
Зала 323 А

1 гр. ДИТ (сем. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
2 гр.Дидактика на информационните технологии в началното училище(Сем. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
1гр. ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Графичен дизайн (Лекции) - I-III седм. от 16-18ч.
ПМХК,II курс,III сем.
проф. Б. Филчев
Зала 323 А
 
 
 
ИКТ в образован.-методически и практ. аспекти (Сем. упр.)
ФВС,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Увод във видеомонтажа (Лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
докт. Силвана Карагьозова
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Софтуер за графичен дизайн. Adobe Illustrator (15ч. лекции) - от 18-20 ч. през седмица (I-III седм.)
ИИ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION