Зала 309 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Педагогика на деца с нарушения от аутистичния спектър (сем.++пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
 
 
 
Методика на обуч. по слов. реч при деца с увреден слух (15ч. сем.+15 ч. пр.упр.)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика на деца с умствена изостаналост (сем. + пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
Фонетична ритмика (лекции+пр.упр.)
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 309
Методика на обучението по словесна реч при деца с увреден слух(Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
 
 
 
Педагогическа психология (Лекции+упр.)
ФВС,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1 гр. Дидактика на ФВС (Сем. и пр.упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Основи на социалната педагогика (Сем. упр.) - 1гр. 1-3 седм., 2гр. 2-4 седм.
Соц. п-ка,II курс,III сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 309
Слухово-вербална рехабилитация при деца с различен тип слухопротезиране (Лекции)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
2 гр. История на педагогиката и бълг. образование (сем.упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 309
Социално-педагогическа работа с правонарушители
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 309
Слухово-вербална рехабилитация при деца с различен тип слухопротезиране (15ч. сем.+15 ч. пр.упр.)
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Създаване и ориентиране на подкрепяща среда в процеса на интегриране на деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм (пр.упр.)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
Основи на логопедията (сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 309
 
 
 

Логопедия,I курс,I сем.
Съвременен български език (сем. упр.) - 1 гр. II - IV седм. и 2 гр. I - III седм.
ас. Л. Ласкова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Професионално ориентиране на ученици с умствена изостаналост и аутизъм (пр.упр.)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Неформално образование за деца и ученици с умствена изостаналост и аутизъм (пр.упр)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION