Зала 307 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
ПНУП,II курс,III сем.
2гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. Българска литература за деца (Сем. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Др. Панова
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Основи на логопедията (Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Придобити езикови нарушения (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
Ориентиране и мобилност - I част (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
проф. М. Цветкова
Зала 307
Ранна интервенция при деца със СОП (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Комуникативни нарушения при психични заболявания (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Невропсихология (Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. д-р Н. Василева
Зала 307
Българска литература за деца (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 307
 
 
 
1гр./2 гр. Придобити езикови нарушения (Сем.упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Обща психопатология (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
д-р Данчо Дилков
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 

Психология на общуването (15 ч. лекции) - II-IVседм.
ас. Хр. Монов
Логопедия,II курс,III сем.
Психология на обучението (15ч. лекции) - I-IIIседм.
доц. д-р Т. Стоева
Зала 307

2гр. Българска литература за деца (Сем. упр.)
ас. Др. Панова
Зала 307
НУПЧЕ,I курс,I сем.
1гр. Театрално изкуство и техника на говора (Сем. упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION