Зала 306 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. Комуникативни нарушения при зрителна недостатъчност и множество увреждания (сем. + пр.упр.) - 1 гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм.
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
В у-ще и зала 306 Зала 306
 
 
 
1гр.Нарушения на гласа (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Формиране на полезни умения при зрително затруднени(Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
проф. М. Цветкова
Зала 306
1гр./2гр. Психология на обучението (Сем. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 306
 
 
 
1гр.Нарушения на гласа (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр./2гр. Дидактика I част (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 306
 
 
 
Рехабилитация на възрастни зрително затруднени лица (сем.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
докт. Мария Валявичарска
Зала 306
 
 
 
2гр.Нарушения на гласа (Сем.упр)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Методика на обучението по математика в начална училищна възраст (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
докт. Теодора Павлова
Зала 306

Логопедия,I курс,I сем.
Обща педагогика(сем.упр.)-1гр. I - III седм. и 2 гр. II - IV седм.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 306
 
 
 
2гр.Нарушения на гласа (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Професионализация на приемната грижа (Лекции)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Пиронкова проф. д-р Н. Петрова
Зала 306
 
 
 
ИД-Конфликтни ситуации и групова динамика
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Л. Спиридонова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION