Зала 304 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. СПРУ (сем.упр.) - 1 гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Методика на преподаване на подвижни игри (15 ч. лекции) - през седмица
ФВС,II курс,III сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 304
 
 
 
ИД-Начална училищна педагогика (15 ч. лекции и 15 ч. сем. упр.)
ФВС,III курс,V сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Теория и технология на семейн. възпит. (Сем. упр.)
ПМХК,III курс,V сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 304
Педагогика на деца с умствена изостаналост (лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
Зала 304
проф. д-р К. Караджова
Невербален комуникативен тренинг (Практ. упр.)
докт. Силвана Павлова
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1/ 2 гр. Физиология на човека и физиол. на физ. упр. I част (Сем. упр.) - 1гр. I-III седм. и 2 гр. II-IV седм.
ФВС,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Полина Матеева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Ориентиране и мобилност - I част (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
проф. М. Цветкова
Зала 304
Педагогика на деца с нарушения от аутистичния спектър(Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - сем.упр.
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 304
ИК-Извънкласна дейност по физическо възпитание
ФВС,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Английски език
ПМХК,III курс,V сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 304

1/2гр. Езикови нарушения на развитието (сем. упр.) - 1 гр. I-III и 2 гр. II-IV седм.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 304
Логопедия,III курс,V сем.
1/2 гр. Комуникативни нарушения при психични заболявания (сем.упр.) - 2 гр. I-III седм. и 1 гр. II-IV седм.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 2
ИД-Извънкласна дейност по физическо възпитание - упр.
ФВС,IV курс,VII сем.
ас. Г. Минковска
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
1гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения (Практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 304
Обща педагогика (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. д-р Цв. Николов
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Предучилищна педагогика на деца със СОП (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
2гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения (Практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
ас. Е. Бояджиева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION