Зала 303 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Методика на обучението по български език и литература в НУВ (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 303
1гр./2 гр. Основи на предучилищната педагогика (Сем. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
х. пр. д-р Д. Андонова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Специфични форми на работа по физическа култура и спорт при деца с умствена изостаналост и аутизъм (Лекции + пр.упр.)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 303

Логопедия,I курс,I сем.
1гр./2гр. Когнитивна психология (Сем. упр.)
доц. Ив. Бардов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Основи на предучилищната педагогика (Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 303
Професионално ориентиране на ученици с умствена изостаналост и аутизъм (Лекции)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Български език и стилистика (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
доц. д-р Антония Замбова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД-Дигитални технологии за обучение по чужд език
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 303
1гр./2 гр. Въвеждане в клиничната лингвистика (пр.упр.)
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопедия,III курс,V сем.
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
1гр./2 гр. Литература за деца (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
ас. Др. Панова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИД-Интегративна фонетика(15ч.лекции и 15ч.пр. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Въвеждане в специалността (Лекции) - през седмица (II-IV седм.)
МПХК,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
ИД-Култура на общуването с ученическа аудитория
ФВС,II курс,III сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИД-Дефицити на невербалната комуникация при деца с езикови нарушения
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION