Зала 302 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1 гр. Английски език
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 302
Педагогика на деца с невросоматични заболявания (пр.упр.) - през седмица
Спец. п-ка,II курс,III сем.
докт. Мария Валявичарска
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Арттерапия при деца с увреден слух (Лекции) - зала 302 и у-ще
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

2 гр. Говорно-комуникативни техники и практики(пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
1 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

Невроанатомия и неврофизиология (Сем. упр.) 1гр. 1-3 седм., 2гр. 2-4 седм.
д-р К. Рачева
Зала 302
Соц. п-ка,I курс,I сем.
Обща психология (Сем. упр.) - 1гр. 2-4 седм., 2 гр. 1-3 седм.
ас. Хр. Монов
Зала 310
ИД-Педагогика на интегрирането
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р М. Баева
Зала 302

1 гр. Говорно-комуникативни техники и практики (пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
2 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Формиране на умения за използване на невербални знаци и символи /макатон, РЕГС и Тич/ (лекция)
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 302
 
 
 
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 302
ИД-Кино и социална работа
Соц. п-ка,III курс,V сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
ИД-Управление на образованието в България
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
1гр./2гр.Патопсихология и атипично развитие (Сем. упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
х. пр. Цветомира Ангелова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION