Зала 301 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
Въвеждане в специалността (Лекции) от 7,30 ч. до 9,00 ч.
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем. ПМХК,III курс,V сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
Математика (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 301
Въвеждане в специалността (15ч. л) - блоково от19.10.2015 г. - 5 седмици
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Психолого-педагогически снови на информационната култура (лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 301
Дидактика I част (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 301
 
 
 
Дидактика на четене и писане (Лекции)
ПНУП,III курс,V сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 504
ПНУП,IV курс,VII сем.
2 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
 
 
 
1 гр. Математика (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
Зала 301
проф. д-р Здр. Лалчев
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 301
Дидактика на четене и писане (Лекции)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Предучилищна педагогика (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
Софтуер за графичен за дизайн 1 част (Лекции) - II-IV седмица
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 301
Конструктивно приложни дейности (лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
2гр. Математика (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Философия
Соц. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Стефан Петров
Зала 301
1 и 2 гр. Конструктивно приложни дейности (пр.упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION