Зала 2 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
1гр.Езикови нарушения на развитието (Пр. упр.) от 7,30 ч.
Логопедия,III курс,V сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Философия (Лекции) - II-IV седмица
ИИ,I курс,I сем.
доц. д-р Христо Стоев
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Литература за деца (Сем. упр.)
ПМХК,II курс,III сем.
ас. Др. Панова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Теория на масовата комуникация (Сем. упр.)
МПХК,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 2
 
 
 
Методика на обучен. по физич. възпит. на учениците I-IV кл.(Л)
ФВС,III курс,V сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Литература за деца (Лекции)
ПМХК,II курс,III сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2гр.Социално-педагогическа работа с правонарушители (сем.упр.) 1 гр. 1-3 седм.; 2 гр.- 2-4 седм.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
докт. Михаела-Мирям Василева
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Анимация и дизайн за деца (Сем. и практ. упр.)
ПМХК,IV курс,VII сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

1/2гр. Езикови нарушения на развитието (сем. упр.) - 1 гр. I-III и 2 гр. II-IV седм.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 304
Логопедия,III курс,V сем.
1/2 гр. Комуникативни нарушения при психични заболявания (сем.упр.) - 2 гр. I-III седм. и 1 гр. II-IV седм.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 2
Възпитание и изкуство - методически аспекти (Лекции)
ПМХК,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Анимация и дизайн за деца (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
проф. В. Гюрова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION