Зала 230 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

Спец. п-ка,I курс,I сем.
Анатомия, физиология и онтогенеза на човека (Лекции)
проф. Ем. Маринов
Зала 230
Логопедия,I курс,I сем.
Анатомия и физиология на човека (Лекции)
 
 
 
Съвременен български език (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
Въвеждане в специалността (15 ч. лекции) - блоково 14 и 21.10.2017 г.
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р А. Георгиева доц. д-р Р. Енгелс
Зала 230
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен български език (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
проф. д-р Кр. Алексова
Зала 230
Невроанатомия и неврофизиология (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Анат., физиол. и онтогенеза на човека (Сем.упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. Ем. Маринов
Зала 230
Психология (Обща и възрастова психология) - (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем. ИИ,I курс,I сем.
проф. Б. Минчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Предучилищна педагогика (Лекции) - от 8.30ч.
ПНУП,I курс,I сем.
проф. В. Гюрова
Зала 230
Обща, педагогическа и специална психология (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 230
Психология на личността (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Ранна интервенция при деца със СОП (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Говорно-комуникативни техники и практики (Лекции)
доц. д-р Д. Щерева
Спец. п-ка,I курс,I сем.
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Говорно-комуникативни техн. и практ.(Практ.упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 230
Патопсихология и атипично развитие (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 230
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - Лекции
НУПЧЕ,I курс,I сем. ПНУП,I курс,I сем.
доц. Вл. Господинов
Зала 230
Възрастова психология (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. Б. Минчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION