Зала 213 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Теория на масовата комуникация (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 213
ИД-Медийна и комуникативно компетентност (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем. ПУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Сравнително специално образование (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. М. Цветкова
Зала 213
Основи на педагогиката (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Фонетика (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
проф. д-р Боян Вълчев
Зала 213
 
 
 
ИД-Езикът като оперативно пространство (Лекции и сем. упр.)
ПМХК,II курс,III сем.
проф. д-р Т. Шопов
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД-Социониката в социалната сфера
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по чужд език (лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
проф. д-р Т. Шопов
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Право и комуникация (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ив. Кабаков
Зала 213
Модели и механизми на взаимод."дете-масова комун."(Сем. упр.)
ПМХК,II курс,III сем.
докт. Десислава Начева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по чужд език (сем.+пр.упр.)
ПМХК,IV курс,VII сем.
проф. д-р Т. Шопов
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Въвеждане в клиничната лингвистика (Лекция)
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 19.10.2017 г. 13:28
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION