SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables13.2.2018 г.
ro_zimen_sem_2017-13.02.2018.mfw  

Музика,I курс,I сем.
(Пон - Съб)
 07:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
ФНПППон   Елементарна теория на музиката I част(Сем. упр.)Увод в специалността (Лекции) - през седмица     
ФНППВто   Хорово пеене, хорознание I част (Сем. упр.)Хорово пеене, хорознание I част (Лекции)  Камерен ансамбъл/камерен хор III част от14.00-16.00 ч.Сценично поведение (Лекции) 
ФНППСря   ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции) от 10.00 до 11.30 ч.ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (сем.+пр.упр.) от 11.30 до 13.00 ч.Солфеж I част (Сем. упр.)Дидактика (Лекции)  
ФНППЧет  Елементарна теория на музиката I част (Лекции)История на музиката I част (Лекции)История на музиката I част (Сем. упр.) Обща психология (15ч. лекции II-IV седм. от 13-15ч.)     
ФНПППет    История на джаза (Сем. упр.)История на джаза (Лекции)     
ФНППСъб      •••Задължително пиано Iч.      
 07:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (13.2.2018 г. 13:13)