SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables13.2.2018 г.
ro_zimen_sem_2017-13.02.2018.mfw  

Задълж. пианоIч:•••Задължително пиано Iч.   (1/1)
(G) Музика,Iк,Iсем.:Музика,I курс,I сем. Съб [13:00-14:00]   (1)Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (13.2.2018 г. 13:13)