SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables13.2.2018 г.
ro_zimen_sem_2017-13.02.2018.mfw  

АВИТО_Упр.:ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (сем.+пр.упр.) от 11.30 до 13.00 ч.  (2/2)
(G) Музика,Iк,Iсем.:Музика,I курс,I сем. Сря [11:00-12:00]...[12:00-13:00]   (2)
(T) Ив. Душков:гл. ас. д-р Ив. Душков
(R) 323 А (Комп.):Зала 323 АMimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (13.2.2018 г. 13:13)