SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables13.2.2018 г.
ro_zimen_sem_2017-13.02.2018.mfw  

Зала 505
(Пон - Чет)
 07:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
ФНПППон    1гр./2гр. Невропсихология (Практ. упр.)      
ФНППВто  1 гр. Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта (Сем. + пр. упр.) Компютърни технологии за зрително затруднени (Лекцииция)    
ФНППСря  2гр. Английски език  
ФНППЧет 1гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения(Сем.упр)1гр. Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Сем. упр.)ИД-Планиране и структуриране на логопедичната терапия (Л+У)Игра и интеркултурна компетентност в детската градина (Лекции2гр.Придобити дизартрични и дисфагични нарушения(Сем.упр.) 
 07:00-08:0008:00-09:0009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (13.2.2018 г. 13:13)