SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables19.10.2017 г.
ro_zimen_sem_2017-19.10.2017-3.mfw  

ФНПП

Специалност
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,III курс,V сем. ИИ,II курс,III сем.
ИИ,IV курс,VII сем. ИИ,I курс,I сем. Логопедия,III курс,V сем.
Логопедия,II курс,III сем. Логопедия,IV курс,VII сем. Логопедия,I курс,I сем.
ММТТ,Iкурс,Iсем. Музика,III курс,V сем. Музика,II курс,III сем.
Музика,IV курс,VII сем. Музика,I курс,I сем. НУПЧЕ,III курс,V сем.
НУПЧЕ,II курс,III сем. НУПЧЕ,IV курс,VII сем. НУПЧЕ,I курс,I сем.
МПХК,I курс,I сем. ПМХК,III курс,V сем. ПМХК,II курс,III сем.
ПМХК,IV курс,VII сем. ПНУП,III курс,V сем. ПНУП,II курс,III сем.
ПНУП,IV курс,VII сем. ПНУП,I курс,I сем. ПУПЧЕ,III курс,V сем.
ПУПЧЕ,II курс,III сем. ПУПЧЕ,IV курс,VII сем. ПУПЧЕ,I курс,I сем.
Соц. п-ка,III курс,V сем. Соц. п-ка,II курс,III сем. Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
Соц. п-ка,I курс,I сем. Спец. п-ка,II курс,III сем. Спец. п-ка,I курс,I сем.
Спец. п-ка,ПДИН,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
Спец. п-ка,СРР,III курс,V сем. Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем. ФВС,III курс,V сем.
ФВС,II курс,III сем. ФВС,IV курс,VII сем. ФВС,I курс,I сем.
Преподаватели
гл.ас. д-р Анета Атанасова доц. д-р А. Георгиева Ангел Добрев
доц. д-р Антония Замбова х. пр. Аспарух Мачирски гл. ас. д-р А. Трошева
доц. д-р А. Цоловска доц. д-р Адр. Георгиев гл. ас. д-р Ал. Ранев
проф. д-р Б. Ангелов проф. д-р Б. Вълева проф. д-р Боян Вълчев
х. пр. Бистра Дончева гл. ас. д-р Боряна Мангова проф. Б. Минчев
гл.ас. д-р Бояна Митрева доц. д-р Б. Туманова проф. Б. Филчев
проф. В. Гюрова проф. В. Динев д-р В. Караатанасов
преп. Ванина Петрова д-р Венцислава Стоянова доц. Вл. Господинов
д-р Владимир Наков проф. Вл. Радулов ас. Г. Георгиев
гл.ас. д-р Галина Георгиева д-р Галя Грозданова-Радева доц. д-р Г. Кирова
ас. Г. Минковска ас. Г. Михайлова ас. Далия Ал-Халил
х. пр. д-р Д. Андонова гл. ас. д-р Д. Атанасов докт. Дарина Гарсия
д-р Данчо Дилков гл. ас. д-р Д. Игнатова доц. д-р Димо Кръстев
докт. Десислава Начева д-р Десислава Тилева доц. д-р Д. Щерева
ас. Др. Панова х. пр. Евгения Акиншина ас. Е. Бояджиева
докт. Елка Вълчева докт. Елена Гивечева доц. д-р Ек. Софрониева
д-р Ек. Цекова доц. Ел. Джамбазова доц. д-р Ем. Евгениева
проф. Ем. Маринов проф. д-р Здр. Лалчев доц. д-р И. Пелтекова
гл.ас. д-р Иса Хаджиали доц. Ив. Бардов гл. ас. д-р Ив. Душков
доц. д-р Ив. Кабаков гл. ас. д-р Ив. Кърпарова д-р Иван Кюранов
Иво Димитров проф. д-р Ил. Мирчева доц. д-р Ил. Петкова
гл. ас. д-р Ил. Симеонова х. пр. Й. Любенова х. пр. Йордан Мачирски
ас. Катерина Войнова доц. д-р К. Герджиков д-р Калоян Дамянов
проф. д-р К. Караджова доц. К. Костов д-р К. Рачева
доц. д-р Колечека Шопова гл.ас.д-р К. Щерева проф. д-р Кр. Алексова
проф. д-р Кр. Каваклова гл.ас. д-р Л. Алексиева Л. Бабев
доц. Л. Витанов проф. д-р Людмил Георгиев Л. Дворянова
проф. д-р Л. Димитрова гл. ас. д-р Л. Загорчев ас. Л. Зафирова
ас. Л. Ласкова проф. д-р Л. Малинова проф. Л. Пейчева
проф. д-р Л. Пенева гл. ас. д-р Л. Спиридонова гл. ас. д-р Ласка Ласкова
докт. Михаела-Мирям Василева ас. Мина Антонова докт. Марина Апостолова
проф. д-р М. Баева доц. М. Блажиева докт. Мария Валявичарска
доц. д-р М. Димчева доц. дпн М. Замфиров проф. М. Мирчев
х. пр. Маруся Никова доц. д-р М. Пиронкова ас. д-р М. Стоянова
гл. ас. д-р М. Терзийска ас. Маргарита Томова проф. М. Цветкова
доц. д-р Н. Балканска гл. ас. д-р Никола Вангелов доц. д-р Н. Василева
гл. ас. д-р Николай Димитров гл.ас. Н. Николов проф. д-р Н. Петрова
проф. дпн Н. Попов ас. Н. Танкушева проф. д-р Орл. Дворянов
гл. ас. П. Иванова х.пр. П. Кисимова гл. ас. д-р П. Колев
гл. ас. д-р Полина Матеева гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева доц. д-р П. Ангелова
проф. дфн Пл. Макариев проф. Р. Байрактаров докт. Ралица Димитрова
д-р Румяна Динолова-Ходжаджикова доц. д-р Р. Енгелс Рая Ковачева
проф. дпн Р. Пенев проф. д-р Русен Русенов доц. д-р Р. Тодорова
докт. Силвана Карагьозова доц. д-р Светослав Косев докт. Силвана Павлова
х.пр. Сийка Стойчева ас. Светослав Кодинов Св. Петков
д-р Сн. Бисерова докт. Снежана Радева проф. д-р Ст. Алтъков
проф. д-р Ст. Белчева, дм гл. ас. д-р Стефан Петров доц. д-р Ст. Стефанов
доц. Т. Борисова х. пр. Татяна Вълчева-Стоянова проф. дфн Т. Дяков
доц. д-р Т. Казанджиева ас. Теодорина Кожухарова докт. Теодора Павлова
гл. ас. д-р Тодор Петев доц. д-р Т. Стоева проф. д-р Т. Шопов
ас. Хр. Белева д-р Христо Карагьозов ас. Хр. Монов
д-р Хр. Христова проф. д-р Ц. Коларова проф. д-р Ц. Попзлатева
х. пр. Цветомира Ангелова ас. д-р Цв. Николов проф. дпн Цв. Ценова
докт. Юлия Лазаркова Я. Грънчаров  
Зали
Зала 2 Зала 213 Зала 230
Зала 235 Зала 301 Зала 302
Зала 303 Зала 304 Зала 305
Зала 306 Зала 307 Зала 308
Зала 309 Зала 310 Зала 313
Зала 323 А Зала 400 Зала 403
Зала 413 Зала 414 Зала 415
Зала 416 Зала 500 Зала 504
Зала 505 Зала 506 Зала 512
Зала 513 Зала 514 Зала 601
Зала 604 Зала 605 Зала 606
Зала 607 Зала 608 Зала 610
Зала 611 Ресурсен център СРР Ресурсен център ПДИН
Ресурсен център Фонотека Център по кинезитерапия - ФНПП
бл.2/Зала 110 бл.2/Зала 504 бл.2/Зала 505
бл.2/Зала 518 бл.2/МКЦ бл.2/Фонотека
бл.2/Студио, ет.5  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (19.10.2017 г. 13:28)