ИИ,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ХП4 - гр. А, Б - Лекция и упр. от 12.30ч.
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
Неконвенционални форми Концептуални проекти и стратегии - 1гр./ 2 гр. през седмица- Практ. упр. от 8.30ч.
ИИ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
 
 
 
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране - 2гр. по 15ч. практ. упр. в у-ще
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Рисуване и композоция ХП1 - Лекция
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606

ИИ,III курс,VI сем.
Педагогическа специализация Среден курс IIчаст
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Рисуване и композоция ХП1 - 1гр./ 2 гр. (Упр.)
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
ас. д-р В. Стоянова
Зала 605
Графика и технологии. Дълбок печат- офорт и акватинта - 1 гр./ 2 гр. от 10.30 ч.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
Текуща педагогическа практика (среден курс) - гр. А и Б
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
История на българското изобразително изкуство - Лекция през седмица
ИИ,III курс,VI сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Живопис и цветознание. Формуобразуване - 1гр./ 2 гр. - Лекции и упр.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
Граф. дизайн и визуална комун. IIчаст (I-IIIс.)/ Графика и технологии. Дълбок печат- офорт и акватинта (II-IVс) - Лекция от 12-13.30ч.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. Б. Филчев
Зала 323 А
Теория на худ. образ.Пространство и худ. синтез - упр.
ИИ,III курс,VI сем.
ТХО (2гр. II-IV седм. и 1 гр. I-III седм.) - Упр.
ас. д-р В. Стоянова
Зала 607
Педагогическа специализация -Извънкласни форми ІІ част
ИИ,III курс,VI сем.
гл. ас. П. Иванова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране (Лекции)
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Методика на изобраз. изк-во в средния курс с хоспитиране - упр.
ИИ,III курс,VI сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
Теория на художествения образ (I-III седм.) - Лекция от 14.00 до 16.00 ч.
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 500
ИБИИ (1гр. I-III седм. и 2гр. II-IV седм.) - Сем.упр
ИИ,III курс,VI сем.
Зала 506
Юлия Лазаркова
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Худ. специализация - НКФ IIч.; Декоративни изк-ва; Графика
ИИ,III курс,VI сем.
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
проф. Б. Филчев
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Графичен дизайн и визуална комуникация IIчаст - гр. А, Б - Пр. упр.
ИИ,III курс,VI сем.
Я. Грънчаров
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION