ИИ,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
1 гр. Декоративни изкуства - упр.
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
Живопис и цветознание - ХП2 - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 

Рисуване и композиция - упр. - гр. Б/ гр. А
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
ас. д-р В. Стоянова
Зала 605
ИИ,II курс,IV сем.
Живопис и цветознание ХП2 - гр.А и гр.Б
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
Графика и технологии - ХП3 гр. А и Б - Практ. упр.
ИИ,II курс,IV сем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Декоративни изкуства - Лекции
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
Теория на худож. образ (1гр. 11-12.30 ч./ 2гр. 12.30-14 ч.)-Упр. през седмица
ИИ,II курс,IV сем.
ас. д-р В. Стоянова
История на световното изобразително изкуство - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
Неконвенционални форми. Хепънинг и пърформанс в екстериор - ХП6 гр. А и Б - Практ. упр.
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Теория на художествения образ - лекции
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
2 гр. Декоративни изкуства - упр.
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
Софтуер за графичен дизайн InDesign - Лекции от 13.30-15ч. II-IV седм.
ИИ,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 604
Скулптура и худож. конструкции - ХП4 гр.А и Б - Пр. упр.
ИИ,II курс,IV сем.
Св. Петков
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория и история на художественото и естетическото възпитание - Лекция
Музика, II курс,IV сем. ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Н. Бояджиева проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Графика и технологии - ХП3 (I-III седм.) - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Скулптура и художествени конструкции - ХП4 - Лекция
ИИ,II курс,IV сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
Рисуване и композиция - Лекции
ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
ИСИИ (I-III седм.-1 гр. и II-IV седм.-2 гр.) - Сем. упр
ИИ,II курс,IV сем.
Юлия Лазаркова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION