ИИ,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1 гр. Декоративни изкустваи комбинаторика - упр.
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
Графика и технологии - ХП3 (I-III седм.) - Лекции от 8.30ч.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
ИИ,I курс,II сем.
Естетика (15 ч.) - Лекции от 08.30 ч. през седмица
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ИИ,I курс,II сем.
доц. д-р О. Касабов
Зала 607
 
 
 
Пластична анатомия IIчаст - 15 ч. лекции - Часовете ще се вземат блоково, след допълнително уточнение
ИИ,I курс,II сем.
Зл. Декова
Зала 607
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 

1гр. Скулптура и худ. конструкции - упр.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
ИИ,I курс,II сем.
2 гр. Графика и технологии - упр. д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Декоративни изкуства и комбинаторика - Лекции
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
А гр., Б гр. и В гр. Софтуер за графичен дизайн - упр. ( по 2 ч. за група)
ИИ,I курс,II сем.
Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн ІІ част - Лекции през седмица (І - ІІІ седм.)
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 512
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ИИ,I курс,II сем.
История на световното изобр. изкуство - упр. през седмица (ІІ - ІV седм.)
Юлия Лазаркова
Зала 506

1 гр. Графика и технологии - упр.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
ИИ,I курс,II сем.
2 гр. Скулптура и художествени конструкции - упр.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
2 гр. декоративни изкуства и комбинаторика - упр.
ИИ,I курс,II сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогическа психология - Лекции
НУПЧЕ,II курс,IV сем. ИИ,I курс,II сем.
проф. дпн Й. Янкулова
Зала 230
История на световното изобр. изкуство-Лекция
Графичен дизайн, І курс, ІІ сем. ИИ,I курс,II сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
Скулптура и художествени конструкции - част - Лекции
ИИ,I курс,II сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на възпитанието (ФНПП, з.512) - Лекция
Музика, I курс,II сем. ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION