ФВС,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Текуща педагогическа практика
ФВС,III курс,VI сем.
ас. Гергана Минковска
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Т-я и м-ка на спортн. подгот. - Лекции (начало 01.03.2018 г.)
ФВС,III курс,VI сем.
доц. д-р Евгени Йорданов
Ректорат зала 209А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТМСП - Сем. упр.
ФВС,III курс,VI сем.
доц. д-р Евгени Йорданов
Ректорат зала 209А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на обуч. по физич. възп. на учениците V-VIII кл.-Сем. и пр. упр
ФВС,III курс,VI сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 413
ИД-Организация и методика на туристическата дейност - Л+Пр.упр. (Начало от 06.03.2018 г.)
ФВС,III курс,VI сем.
доц. А. Хиджов
Ректорат зала 209А
ИД-Аеробика
ФВС,III курс,VI сем.
ас. Гергана Минковска
Център по кинезитерапия - ФНПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД-Спортно усъвършенстване - футбол - Стадион "Академик"
ФВС,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Игнатов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Методика на обучен. по физич. възпит. на учениците V-VIII кл.-Л
ФВС,III курс,VI сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 416
 
 
 
Основи на кинезитерапията - Лекция - Ректорат, з. 209А
ФВС,III курс,VI сем.
доц. д-р К. Костов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа (Лекция)
ПНУП,I курс,II сем. ФВС,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 230
Методика на педагогическата работа в часа на класа - Сем. упр. през седмица
ФВС,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Основи на кинезитерапията - 15 часа практ. упр. (групите през седмица) - Център по кинезитерапия в Ректорат
ФВС,III курс,VI сем.
доц. д-р К. Костов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION