ФВС,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ИД-Спортно усъвършенстване - гимнастика - в ЦСКА зала по спортна гимнастика - 1 гр. от 9.00-10.30 ч., 2 гр. 10.30-12.00 ч.
ФВС,II курс,IV сем.
ас. Н. Танкушева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биомеханика и управление на движенията - Лекции - Часовете ще се вземат блоково, както следва На 11, 16, 17.03. 2018 г. от 9.00 ч. (10 часа лекции),
ФВС,II курс,IV сем.
проф. дмн Анастасия Пастирова
20ч. лекции и 15ч. пр. упр.
доц. д-р Димо Кръстев
10ч. лекции
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Физиология на човека и физиология на физическите упражнения-2 част-Лекция
ФВС,II курс,IV сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биомеханика и управление на движенията - Практ. упр. - ще се вземат блоково , както следва 23 и 24.03.2018 г. от 9.00 часа
ФВС,II курс,IV сем.
проф. дмн Анастасия Пастирова
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на преподаване на футбол (Първите 7 седмици) - Лекция
ФВС,II курс,IV сем.
доц. д-р Г. Игнатов
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебен курс по тур., ориент. и лаг. дело-Провежда се м.юни
ФВС,II курс,IV сем.
х. пр. Аспарух Мачирски х. пр. Йордан Мачирски
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на преподаване на Футбол - Стадион "Академик"- Практ. упр.
ФВС,II курс,IV сем.
доц. д-р Г. Игнатов
Физиол. на човека и физиол. на физ.упр.-2 част
ФВС,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Полина Матеева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Методика на преподаване на лека атлетика - Лекции от 14.00-15.30 ч. Начало 28.02.2018 г.
ФВС,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Ив. Кърпарова
Зала 514
 
 
 
 
 
 
Учебен курс по туризъм, ориентир. и лагерно дело (Лекции) - блоково през м. юни
ФВС,II курс,IV сем.
х. пр. Аспарух Мачирски
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД-Лечебен и спортен масаж - Лекция
ФВС,II курс,IV сем.
доц. д-р К. Костов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Лечебен и спортен масаж - Пр. упр. 1/2 гр.
ФВС,II курс,IV сем.
доц. д-р К. Костов
Център по кинезитерапия - ФНПП
Методика на преподаване на лека атлетика - от 16.00-17.30ч. - Стадион "Васил Левски" - Практ. упр.
ФВС,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Ив. Кърпарова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION