ФВС,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Приобщаващо образование - Лекции, през седмица
ФВС,I курс,II сем.
проф. М. Баева
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
М-ка на преподаване на баскетбол - Стадион "Академик"- Пр. упр. 1гр. от 9.00ч. до 11.15ч. и 2гр. от 11.15ч. до 13.30ч.
ФВС,I курс,II сем.
доц. д-р И. Пелтекова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Гимнастика Iчаст - 1гр. - в ЦСКА зала по спортна гимнастика - Практ. упр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. Н. Танкушева
Педагогика (Дидактика) - сем. упр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. Кр. Костов
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на преподаване на плуване - 15ч. лекции от I-ва седмица от 11-13ч.
ФВС,I курс,II сем.
доц. д-р Б. Туманова
Ректорат зала 209А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
М-ка на преподаване на баскетбол - 15 ч. лекции от II-ра седмица от 11 30-13 00 ч.
ФВС,I курс,II сем.
доц. д-р И. Пелтекова
Зала 400
1 гр. 2 гр. Ритмика и танци - практ. упр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. Гергана Минковска
Център по кинезитерапия - ФНПП
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогика (Дидактика) - Лекции
ФВС,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Цв. Николов
Зала 513
 
 
 
Обща и възрастова психология - Лекция
ФВС,I курс,II сем.
проф. дпн В. Борисова
Зала 414
Лека атлетика I част - Стадиона на ЦСКА - Практ. упр. 1 гр. от 14.00ч. до 15.30ч. и 2гр. от 15.30ч. до 17ч.
ФВС,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ив. Кърпарова
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Гимнастика Iчаст - 2гр. - в ЦСКА зала по спортна гимнастика - Практ. упр.
ФВС,I курс,II сем.
ас. Н. Танкушева
М-ка на преподав. на плуване - Плувен басейн в Технически университет - Пр.упр. 1гр. от 14.30ч. до 16.00ч. и 2гр. от 16.00ч. до 17.30ч.
ФВС,I курс,II сем.
доц. д-р Б. Туманова
Обща и възрастова психология - Сем. упр.
ФВС,I курс,II сем.
проф. дпн В. Борисова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION