ПМХК,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Мениджмънт на масовата и художествена комуникация - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Т. Петев
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
ИД-Кино и комуникация
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 213
 
 
 
Текуща учебна практика в детска градина - през седмица
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Г. Георгиева
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Мениджмънт на масовата и художествена комуникация - Сем. упр.
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Т. Петев
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Образователни технологии в начална училищна възраст - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 309
Образователни технологии в начална училищна възраст - Сем. и пр. упр.
ПМХК,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 505
Текуща учебна практика в училище през седмица
ПМХК,III курс,VI сем.
ас. Гергана Христова
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Сценични изкуства и комуникация - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Медийна педагогика - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 213
Английски език
ПМХК,III курс,VI сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Медийна педагогика- сем. упр. От 26.02.2018 г. през седмица
ПМХК,III курс,VI сем.
х. пр. Д. Стоева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст - Лекция
ПМХК,III курс,VI сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Текуща учебна практика в културна институция - ФНПП, Библиотека - през седмица от 07.03.2018г.
ПМХК,III курс,VI сем.
Б. Дончева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION