ПНУП,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

2гр.Педагогика на изобразителното изкуство в предучлищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
ПНУП,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
1гр.Основи на началната училищна педагогика - Сем. и пр. упр. от 9-11ч. Зала 415
 
 
 
 
 
 
1 гр. П-ка на математиката в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) / 2 гр. ПВЗД "дете-среда"
ПНУП,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Зала 513
ас. д-р М. Стоянова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
2 гр. Основи на НУП от 9-11ч. / 1 гр. ПВЗД "дете-среда" - Сем. и практ. упр.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 506
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 505

1гр. Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
ПНУП,II курс,IV сем.
2гр.Педагогика на математиката в предучилищна възраст - Сем. и практ. упр.
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1/2гр. Приложни техники за творчество в детската градина - изобразителни - Практ. упр.
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 513
Приложни техники за творчество в детската градина - природонаучни -1/2гр. - Практ. упр.
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст - Лекция
ПНУП,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
Педагогика на математиката в предучилищна възраст - Лекции
ПНУП,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Г. Георгиева
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Основи на началната училищна педагогика - Лекция
ПНУП,II курс,IV сем.
доц. Т. Борисова
Зала 403
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" - Лекции
ПНУП,II курс,IV сем.
Зала 230
ас. д-р М. Стоянова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда"- Лекции
ПНУП,II курс,IV сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Детето в света на пословиците и поговорките от 12.30ч.
ПНУП,II курс,IV сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION