ПМХК,II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Модели и механизми на вазимодействието"дете-изкуство"-Сем. упр.
ПМХК,II курс,IV сем.
ас. Г. Михайлова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Психолого-педагогически основи на информационната култура - Лекции
ПМХК,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Т. Петев
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Модели и механизми на взаимодействието "дете-изкуство" - Лекция
ПМХК,II курс,IV сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Психолого-педагогически основи на информационната култура-Сем.у
ПМХК,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Т. Петев
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД-Интегриране на деца с проблеми
ПМХК,II курс,IV сем.
проф. М. Баева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Социално творчество и дискурсен анализ - Лекции
ПМХК,II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Т. Петев
Зала 500
Текст и интерпретация в масмедиите и в изкуството - Лекция
ПМХК,II курс,IV сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Английски език
ПМХК,II курс,IV сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Текуща учебна практика в медия - 15ч. практ. упр. във ФЖМК
ПМХК,II курс,IV сем.
Т. Симеонова
Текст и интерпретация в масмедиите и в изкуството - Сем. упр.
ПМХК,II курс,IV сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION