ПНУП,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда - Лекции, през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 230
 
 
 
 
 
 
1 гр./ 2 гр. Приложни техники за творчество в детската градина- подготовка за четене и писане - практ. упр., 1 гр. I-III седмица, 2 гр. II-IV седмица
ПНУП,I курс,II сем.
д-р Д. Андонова
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Математика - Лекция
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Приобщаващо образование - Лекции, през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
Зала 230
проф. М. Баева
1гр. Математика - Сем. упр.
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 306
ИД - Интеркултурно образование
ПНУП,I курс,II сем.
доц. д-р Л. Спиридонова
Зала 230
3 гр. Приложни техники за творчество в детската градина - подготовка за четене и писане - практ. упр. I - III седм.
ПНУП,I курс,II сем.
д-р Д. Андонова
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
2гр. Математика - Сем. упр.
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Сравнително образование - Лекция
ПНУП,I курс,II сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 230
3 гр. Математика - сем. упр.
ПНУП,I курс,II сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 306

ПНУП,I курс,II сем.
1гр.Театр. изк-во и техн. на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
3 гр.Театрално изкуство и техника на говора - сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
ПНУП,I курс,II сем.
2гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. Кр. Костов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Дидактика - Лекции от 01.03.2017г.
ПНУП,I курс,II сем.
доц. д-р Ил. Петкова
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

1 и 3 гр./2 гр. Методика на педагог. работа в часа на класа - сем. упр. (1 и 3 гр. обединени)
доц. Л. Витанов
Зала 301
ПНУП,I курс,II сем.
2 гр./ 1 гр. ИКТО и работа в дигитална среда - сем. упр.
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 514

ПНУП,I курс,II сем.
3 гр. ИКТО и работа в дигитална среда - сем. и практ. упр./ през седмица
гл.ас. д-р Ив. Душков
Зала 514 2гр.Театрално изкуство и техника на говора - Сем. упр.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504 1гр. Дидактика - Сем. упр.
ас. Кр. Костов
Зала 302
3 гр. Педагогика /Дидактика/ - сем. упр.
ПНУП,I курс,II сем.
ас. Кр. Костов
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Педагогическа психология - Лекция
ПНУП,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Василка Баничанска
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Методика на педагогическата работа в часа на класа (Лекция)
ПНУП,I курс,II сем. ФВС,III курс,VI сем.
доц. Л. Витанов
Зала 230
Театрално изкуство и техника на говора - Лекция през седмица
ПНУП,I курс,II сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION