МПХК, I курс, II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Образователни технологии в предучилищна възраст - Лекция
МПХК, I курс, II сем.
проф. В. Гюрова
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Образов. технологии в предучил. възраст - Сем. упр.
МПХК, I курс, II сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 213
 
 
 
История на педагогиката и българското образование - Лекция
МПХК, I курс, II сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Образователни технологии в предуч. възраст - Пр. упр.
МПХК, I курс, II сем.
ас. д-р М. Стоянова
Зала 213
 
 
 
ИД-Чуждоезиково обучение и социо-културна среда
МПХК, I курс, II сем.
проф. д-р Т. Шопов
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Журналистически жанрове и формати - Лекция+упр.
МПХК, I курс, II сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 2
Културна и социална антропология - Сем. упр.
МПХК, I курс, II сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Английски език
МПХК, I курс, II сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 213
Културна и социална антропология - Лекция
МПХК, I курс, II сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Социална психология - Лекция
МПХК, I курс, II сем.
доц. д-р Н. Димитров
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION