ПУПЧЕ,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Английски език - 1гр.
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2гр.Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст - Сем. и пр. упр.
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Гергана Минковска
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Специална педагогика - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Литература и текст в медиите - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 414
 
 
 
ИД-Феноменът "агресия" в детството
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
проф. дн Р. Пенев
Зала 512
Сравнително предучилищно образовани - Лекции
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Изследователски технологии в предучилищното образование - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
1гр.Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст - Сем. и пр. упр.
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Гергана Минковска
Зала 500
Английски език - 2гр.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 505
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Основи на началната училищна педагогика - Лекция
ПУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. Т. Борисова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION