НУПЧЕ,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
2 гр. Английски език
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 306

Основи на физкултурата с дидактика - Сем. и практ. упр. - 1гр. II-IVседм. и 2гр. I-IIIседм.
ас. Н. Танкушева
Зала 305
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
Методика на обучението по чужд език в началните класове - Сем. и пр. упр. в у-ще - 1гр. I-III седм. и 2гр. II-IVседм.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 514 до 14.00 ч. Зала 500 от 14.00 до 16.00 ч.
1/2 гр. ДМ от 8.30-10 ч. / 2/1 гр. ДБЕЛ 2 част - Пр. упр.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Гергана Христова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415

ПНУП,III курс,VI сем. НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ИД - Специфика на обучението по български език като втори език
доц. д-р А. Георгиева
Зала 416 ИД-Творческа работа над текстови задачи по математика I-IVкл. (от.8.30ч.)- само за специалност ПНУП
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дидактика на българския език и литература 2 част - Лекция
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. Т. Борисова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
1/2 гр. ПУДМ във ФНПП и базово у-ще / 2/1 гр. ПУДБЕЛ във ФНПП и базово училище
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Гергана Христова
Зала 416
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
1гр. Английски език
Немски език
х.преп. Евгения Акиншина
Зала 305
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 306
Основи на физкултурата с дидактика - Лекция
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 303
1/2 гр. Дидактика на математиката - Практ. упр. в у-ще/ 2/1гр. ДБЕЛ - Сем. упр.
ас. Гергана Христова
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
ас. Далия Ал Халил
Зала 415
Дидактика на математиката - Лекция
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД-Мултимедията в обучението по математика
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по чужд език в началните класове - Лекция от 15.30ч.
НУПЧЕ,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION