ПУПЧЕ,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Педагогика на ранното детство - сем. и практ. упр.
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
ПТИВ - Практ. упр.
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
ИД-Администрация и политика на предучилищното образование
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. В. Гюрова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
ПТИВ - Сем. упр.
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. д-р Л. Спиридонова
Зала 500
Психология - Сем. упр.
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Монов
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на ранното детство - Лекция
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 512
Педагогически технологии на игровото взаимодействие - Лекция
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. В. Гюрова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Английски език
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
ас. Хр. Белева
Зала 506
Психология - Лекции
ПУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. Б. Минчев
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION