НУПЧЕ,I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. Английски език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на педагогиката и българското образование - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 512

1гр. Съвременен български език - Сем. упр.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 413 2гр. Чуждестранна литература за деца и юноши - Сем. упр.
ас. Др. Панова
Зала 416
НУПЧЕ,I курс,II сем.
Философия - Лекции
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. дфн Пламен Макариев проф. д-р Р. Пожарлиев
Зала 301
Обща психология - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. Б. Минчев
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1/2гр. ИПБО - Сем. упр.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 505
НУПЧЕ,I курс,II сем.
2/1гр. Обща психология - Сем. упр.
ас. Хр. Монов
Зала 504

2гр. Съвременен български език - Сем. упр.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 413 1гр. Чуждестранна литература за деца и юноши - Сем. упр.
ас. Др. Панова
Зала 416
НУПЧЕ,I курс,II сем.
Съвременен български език - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. д-р Петя Осенова
Зала 301
Чуждестранна литература за деца и юноши - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 601
2гр. Англ. език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
ст.пр. Ванина Петрова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД - Философска антропология
проф. дфн Валери Динев
Зала 415
НУПЧЕ,I курс,II сем.
Функционална морфология на детето (хигиена и здравно възпитание) - Лекция
НУПЧЕ,I курс,II сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 403
ИД - Дигитални технологии за обучение по чужд език
НУПЧЕ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Лингв. особености при усвояване на чужд ез. в детска възраст
НУПЧЕ,I курс,II сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
1 гр./ 2 гр. Лингвистични особености при усвояване на чужд изик в детска възраст - сем. упр., 1 гр. I-III седмица, 2 гр. II-IV седмица
НУПЧЕ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION