Музика,III курс,VI сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текуща учебна практика в I-IV клас
Музика,III курс,VI сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дирижиране оркестър от клавир - Пр. упр. от 9.30ч.
Музика,III курс,VI сем.
проф. Р. Байрактаров
бл.2/Зала 518
 
 
 
История на българската музика II част - Лекция
Музика,III курс,VI сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
Хоспитиране в I-IV клас
Музика,III курс,VI сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Методика на обучението по музика в I-IV клас - Сем. упр.
Музика,III курс,VI сем.
докт. Ралица Димитрова
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Полифония IIчаст - Лекции и упр.
Музика,III курс,VI сем.
доц. д-р Р. Тодорова
бл.2/Зала 518
Методика на обучението по музика в I-IV клас - Лекция
Музика,III курс,VI сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 514
История на българската музика II част - Сем. упр.
Музика,III курс,VI сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
***Задължително пиано VI част
Музика,III курс,VI сем.
проф. Г. Неделчева доц. д-р Р. Тодорова ас. Д. Бакалова докт. Ралица Димитрова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
История на изкуството Iчаст - Лекция
Музика,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Музикален фолклор II част - Лекция
Музика,III курс,VI сем.
проф. Л. Пейчева
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Музикална естетика Iчаст
Музика,III курс,VI сем.
гл. ас. д-р Христо Карагьозов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор - VI част - Практ. упр.
Музика,III курс,VI сем.
Камерна хорова формация
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Музикален фолклор II част - Сем. упр.
Музика,III курс,VI сем.
проф. Л. Пейчева
бл.2/Зала 518
Камерен ансамбъл/камерен хор - VI част (Практ. упр.) заедно със І курс
Музика,III курс,VI сем.
Народен оркестър
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор - VI част - Практ. упр.
Музика,III курс,VI сем.
Вокална фолклорна формация
д-р Галя Грозданова-Радева
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION