Музика, II курс,IV сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***Задължително пиано IV част
Музика, II курс,IV сем.
проф. Г. Неделчева доц. д-р Р. Тодорова докт. Ралица Димитрова ас. Д. Бакалова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Музикален анализ II част - Лекция
Музика, II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Веселин Караатанасов
бл.2/Фонотека
Камерен ансамбъл/камерен хор - IV част - Практ. упр
Музика, II курс,IV сем.
Народен оркестър
Ангел Добрев
бл.2/Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Дирижиране хор от клавир IV част - Лекция и сем. упр.
Музика, II курс,IV сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
Музикални компютърни технологии - Лекция
Музика, II курс,IV сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Музикален анализ II част - Сем. упр.
Музика, II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Веселин Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
История на музиката IV част - Лекция
Музика, II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
Музикални компютърни технологии - Практ. упр.
Музика, II курс,IV сем.
ас. Георги Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Симфонична оркестрация I част - Лекция и сем. упр.
Музика, II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Веселин Караатанасов
бл.2/Фонотека
Теория и история на художественото и естетическото възпитание - Лекция
Музика, II курс,IV сем. ИИ,II курс,IV сем.
проф. д-р Н. Бояджиева проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 230
Камерен ансамбъл/камерен хор - IV част - Практ. упр. от 14.00 до 16.00 ч.
Музика, II курс,IV сем.
Вокална фолклорна формация
д-р Галя Грозданова-Радева
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
История на музиката IV част - Сем. упр.
Музика, II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
Камерен ансамбъл/камерен хор - IV част - Практ. упр. от 15.00 до 17.00 ч.
Камерна хорова формация
Музика, II курс,IV сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Хармония IV част - Лекция и сем. упр.
Музика, II курс,IV сем.
гл. ас. д-р Десислава Тилева
Зала 504
Музикален авангард и постмодернизаъм - Лекции и упр.
Музика, II курс,IV сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION