Музика, I курс,II сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Увод в предучилищната педагогика (ФНПП, з. 512)-Лекция от 8.30-10ч.
Музика, I курс,II сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 512
Солфеж II част - Сем. упр. 1гр. от 8.30-10ч.
Музика, I курс,II сем.
ас. Т. Кожухарова
Зала 504
 
 
 
Компютърна музикална грамотност - Лекция
Музика, I курс,II сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Хорово пеене, хорознание II част - Лекции и сем. упр.
Музика, I курс,II сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
Компютърна музикална грамотност - Сем. упр.
Музика, I курс,II сем.
проф. д-р Адр. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Увод в началната училищна педагогика
Музика, I курс,II сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 303
Елементарна теория на музиката II част - Сем. упр. - през седмица
Музика, I курс,II сем.
ас. Т. Кожухарова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
История на поп и рок музиката
Музика, I курс,II сем.
ас. Георги Георгиев
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор - II част - Практ. упр.
Музика, I курс,II сем.
Народен оркестър
Ангел Добрев
бл.2/Зала 506
Солфеж II част - Сем. упр. 2гр.
Музика, I курс,II сем.
ас. Т. Кожухарова
Зала 504
История на поп и рок музиката - Сем. упр.
Музика, I курс,II сем.
ас. Георги Георгиев
бл.2/Фонотека
История на музиката II част - Лекция
Музика, I курс,II сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор - II част - Практ. упр.
Камерна хорова формация
Музика, I курс,II сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Теория на възпитанието (ФНПП, з.512) - Лекция
Музика, I курс,II сем. ИИ,I курс,II сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 512
***Задължително пиано II част
Музика, I курс,II сем.
проф. Г. Неделчева доц. д-р Р. Тодорова ас. Д. Бакалова докт. Ралица Димитрова
История на музиката II част - Сем. упр.
Музика, I курс,II сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор - II част - Практ. упр. в бл.2/Зала 518
Музика, I курс,II сем.
Вокална фолклорна формация
д-р Галя Грозданова-Радева
Елементарна теория на музиката II част - Лекция
Музика, I курс,II сем.
гл.ас. д-р Б. Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Възрастова психология (Лекции)
Логопедия,I курс,II сем.
проф. дпн В. Борисова
Музика, I курс,II сем.
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 28.2.2018 г. 12:32
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION